För dig som är bostadsrättsinnehavare

Det är några saker som skiljer ett boende i hyresrätt och i bostadsrätt åt. Här nedan har vi samlat ihop några av de saker som gäller specifikt för den som innehar nyttjanderätt till en lägenhet.
Bostadsrättshavaren skall på egen bekostnad hålla det inre av lägenheten i gott skick. Detta gäller även mark, förråd, garage och andra lägenhetskomplement som kan ingå i upplåtelsen. Bostadsrättsinnehavaren ansvarar även för samtliga installationer i lägenheten som installerats av bostadsrättsinnehavaren eller tidigare innehavare av lägenheter.
Mer information kommer att finns tillgängligt längre fram under menyfliken "Föreningen" och sedan "Diverse dokument".

Hemförsäkring

OBS! Alla måste ha en egen hemförsäkring OCH från och med 2016-01-01 så byter föreningen försäkringsbolag och då upphör det kollektiva bostadsrättstillägget. Kontakta ditt försäkringsbolag och uppge att du vill ha ett bostadsrättstillägg på din hemförsäkring innan årsskiftet.

Lägenhetsunderhåll

Som bostadsrättsinnehavare svarar du för underhållet av lägenheten. Vi hänvisar till bladet ”Underhållsansvar för bostadsrätten” för mer exakt information om vad du ansvarar för och vad föreningen ansvarar för.

Renovering

Samtliga större ändringar och renoveringar i lägenheterna kräver ett godkännande från styrelsen innan arbetet påbörjas. Exempel på större ändringar är renovering av badrum, ändring av planlösning i tex. kök och arbete med vattenledningar och el.
Ändringar som inte kräver tillstånd är tex. målning och tapetsering av invändiga ytor med undantag för badrum som alltid kräver godkännande.
Ansökan om större ändringar skall göras på avsedd blankett se här under. Är du osäker om tillstånd krävs kontaktar du enklast styrelsen för rådgivning.

Observera att ansökan om ändring i lägenhet måste vara förvaltaren (HSB) tillhanda senast tre veckor innan renoveringsstart. Detta för att förvtaltaren ska hinna behandla ansökan.

 

Arbete under ansvar - störande arbeten
Att renovera är roligt men innebär också ett stort ansvar gentemot sina grannar. För att alla ska trivas med sitt boende inom Söderby 2:14 har ett antal regler tagits fram för just renoveringsarbeten. Se nedan.

Regler för byte av köksfläkt

Många som renoverar sina kök vill även byta ut den gamla köksfläkten. Vi vill göra alla uppmärksamma på att det inte är tillåtet att ansluta en ny fläkt med motor till ventilationen. Gör ni det så förstör ni ventilationen i hela huset och ert matos trycks in till era grannar. Dock är det helt ok att koppla in själva fläkten då syftet är att suga upp matoset genom kolfiltret. Är ni osäkra på vilka köksfläktar som är tillåtna i fastigheten kontakta då HSB eller styrelsen.
 

Andrahandsuthyrning

Ibland kan det finnas anledning till att hyra ut sin lägenhet i andra hand. Detta måste dock alltid godkännas av föreningens styrelse innan det kan ske. Du ansöker genom att fylla i blanketterna nedan och skicka till:
Brf Söderby 2:14
c/o HSB
Sleipnervägen 115
136 42  HANDEN

Vill du sälja

Du som köpt din lägenhet kan när som helst sälja den. Tänk på att du som befintlig ägare måste begära utträde ur föreningen och att köparen måste begära inträde i föreningen, se blanketten nedan. Dessutom ska det tecknas överlåtelseavtal osv. Kontakta vår förvaltare HSB när du står i begrepp att sälja så ser de till att det blir rätt.

OBS! Kom ihåg att återlämna samtliga nycklar till allmänna utrymmen till Brandbergens Låshörna, Träffgatan 1.
Tel. 08-777 11 11

Vill du sälja via en mäklare?

Då kan vi tipsa dig om att ta kontakt med Mäklarringen i Haninge. De har lång erfarenhet av försäljningar och ett brett kontaktnät, det är inte ovanligt att de har tänkbara spekulanter till en lägenhet redan innan visning.

Det är också Mäklarringen som får i uppdrag att sälja lägenheter i de fall som föreningen säljer, t.ex. när en hyresgäst flyttar ut. Mäklarringen har därför även mycket god kännedom om vår förening och vi kan varmt rekommendera dem.
 

Obs! Öppnas i nytt fönster

Roger Engblom och Frances Rose
Runstensvägen 6, 136 38 Handen
08-745 82 80