Policy för namn namn på ytterdörr och porttavla inom Söderby 2:14

Det kan finnas anledningar till att man vill ha ytterligare namn på sin ytterdörr och på porttavlan. I grund och botten är det alltid bara kontraktsinnehavarens namn som står där oavsett om man hyr eller har köpt sin lägenhet.

Tillfällig lösning

Tänk på att det ibland faktiskt inte behöver finnas ytterligare namn på dörren utan att det kan räcka med en så kallad c/o adress. Många gånger handlar det kanske om en tillfällig lösning med en kompis, son/dotter eller annan som bara för en kortare period ska vara inneboende. I de fallen så skriver man ju inte in sig i folkbokföringen utan har en tillfällig adress i form av just c/o.

Minst sex månader

Att ändra namnen på våra dörrar och porttavlor kräver en del arbete från våra fastighetsskötare (vi är trots allt 275 lägenheter) och för att vi inte ska lägga ner en massa jobb på tillfälliga lösningar så innebär föreningens namnpolicy att namnet på personen som ska läggas till planerar att bo i lägenheten längre än 6 månader. För kortare perioder ändras inte namnen.